Prawidłowo przekazana informacja zwrotna ma dla odbiorcy wartość dodaną.

Jest najlepszym narzędziem rozwojowym.

Informacja zwrotna ma na celu przekazać wartość i wskazać kierunek działania, pochwalić lub/i wskazać obszary do wzmocnienia.

Jest to narzędzie, pozwalające pochwalić za to, co było dobre, zwrócić uwagę na to, co świetnie wyszło, co warto kontynuować na przyszłość.

Jest to też okazja, kiedy warto powiedzieć, co można było zrobić lepiej, co usprawniłoby działania, co przyspieszyłoby proces.

Warto zachować odpowiednie proporcję, żeby osoba przyjmująca informację zwrotną nie poczuła się zaatakowana, tylko przyjęła feedback jako element rozwoju.

Więcej o informacji zwrotnej przeczytasz/zobaczysz/posłuchasz tutaj: https://hrbiznespartner.com/moit005/.

Na skróty

Kontakt