Kompetencje menadżerskie

Top 10 umiejętności menedżera w 2020 roku

W dniach 20-23.01.2020 odbyło się forum gospodarcze w Davos, podczas którego  opublikowano badania dotyczące najważniejszych umiejętności menedżerów w 2020 roku w porównaniu z 2015 roku.

W rankingu pojawiło się wiele umiejętności miękkich oraz zmieniła się ich hierarchia.

Top 10 skills
20202015
1. Rozwiązywanie złożonych problemów1. Rozwiązywanie złożonych problemów
2. Myślenie krytyczne2. Współpraca z ludźmi
3. Kreatywność3. Zarządzanie ludźmi
4. Zarządzanie ludźmi4. Myślenie krytyczne
5. Współpraca z ludźmi5. Negocjacje
6. Inteligencja emocjonalna6. Kontrola jakości
7. Osąd i podejmowanie decyzji7. Orientacja na usługi
8. Orientacja na usługi8. Osąd i podejmowanie decyzji
9. Negocjacje 9. Aktywne słuchanie
10. Elastyczność poznawcza

10. Kreatywność

kompetencja

Kluczowe kompetencje menadżerskie

Inteligencja emocjonalna

Zarządzanie zespołem

➢ Poznaję oczekiwania Zarządu
➢ Obserwuję organizację „z lotu ptaka” – poznaję stan obecny
➢ Analizuję poprzednie projekty i ich efekty
➢ Ustalam plan działania, proponowanych projektów, usprawnień, obszarów do
wzmocnienia plus terminy realizacji i budżet
➢ „Szyję na miarę” procesy dostosowane do konkretnych potrzeb Firmy
➢ Wdrażam plan w życie: działanie, monitoring, reagowanie na bieżąco, usprawnienia

Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach Dyrektora Oddziałów Bankowych zdobywałam od podstaw, kiedy jako najmłodszy członek zespołu awansowałam na stanowisko Szefowej.

Tworzyłam, rozwijałam i zarządzałam zespołami 6 różnymi oddziałami (w tym 2 lub 3 jednocześnie). Dzięki temu zdobyłam doświadczenie w różnorodnych zespołach, wiem co „siedzi w głowie” Szefa oraz czego menadżerowie nie mówią lub obawiają się powiedzieć..

Przez okres prawie 10 lat rozwijałam własne kompetencje menadżerskie, a także wspierałam członków swoich zespołów w rozwoju oraz brałam udział w  Programie Mentoringowym dla Dyrektorów Oddziałów Bankowych, gdzie moim zadaniem było wdrażanie nowozatrudnionych lub świeżo awansowanych Dyrektorów Oddziałów Bankowych.

Od 3 lat wspieram hurtownię ogrodniczą w rozwoju pracowników wszystkich szczebli (Zarządzający, Kierownicy, Handlowcy, Sprzedaż, Magazyn) poprzez działania dostosowane do indywidualnych potrzeb, coaching, usprawnianie procesów, szkolenia.

Wspieram także małe i średnie firmy w rozwoju pracowników oraz szefów.

Każda firma rządzi się swoimi prawami, każda potrzebuje rozwiązań, które będą dopasowane do specyfiki jej działania.

Dlatego wykorzystuję doświadczenia z korporacji oraz ze współpracy z małymi firmami do wyciągnięcia tego co najlepsze i najbardziej efektywne dla danej organizacji.

Kontakt