Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie

 • w przeciwieństwie do kompetencji twardych umiejętności miękkie nie są mierzalne
 • często nazywane są także zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi
 • są to cechy oraz umiejętności społeczne, które warunkują to, jak się zachowujesz, integrujesz z innymi ludźmi czy też organizujesz swoją pracę.

Przykłady kompetencji miękkich:

 • asertywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodyscyplina,
 • dobra organizacja pracy.

Kontakt