Dlaczego warto porozmawiać ze mną o biznesie?

„Działamy!” Działanie jest najlepszym sposobem uczenia się. Podejmuję decyzje, działam, obserwuję rezultaty i dzięki temu się uczę. Prowadzi to do podejmowania coraz to nowych działań. Aktywuję innych do rozpoczęcia, wdrażanie planów w czyny. Realizuję pomysły, zmieniając myśli w czyny. (otwarcie nowego oddziału, 5 miejsce w Polsce 2015 (na 500 oddziałów) po 1 roku działalności)(Aktywator*)

„Jaki jest plan?” Elastyczność, dynamiczne sytuacje, nieoczekiwane zmiany. Podejmowanie inicjatywy i wprowadzanie niezbędnych zmian. (organizacja eventów, działania na lokalnym rynku, prowadzenie projektów, wdrażanie procesów). (Organizator*).

Uznanie, wiarygodność, uczenie innych, mentoring. Wartość, którą wnoszę: pragnienie czegoś więcej. (udział w projekcie Mentoring dla Dyrektorów Placówek Bankowych Credit Agricole – rola Mentor, mentor w klubie mówców Toastmasters). (Poważanie*).

Wzmacnianie mocnych stron, doskonałość, perfekcja,. Skupiam się na mocnych stronach, w ten sposób stymulując rozwój osobisty i doskonałość grupy. Tworzę mocne strony grupy, poprzez umożliwienie każdej osobie robienia tego, co robi najlepiej. (przypisywanie głównych zadań wg talentów pracowników, specjalizacje w oddziale, ciągły rozwój własny oraz otoczenia) (Maksymalista*)

Wystąpienia publiczne, dawanie wartości odbiorcom. Moje słowa inspirują, budują zrozumienie i relacje. (prezentacje, warsztaty, członek klubu mówców Toastmasters). (Komunikator*)

(*Talenty Gallupa wg Clifton Strenght)

 • Stawiam na ludzi i ich rozwój!
 • Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach Dyrektora Oddziałów Bankowych zdobywałam od podstaw, kiedy jako najmłodszy członek zespołu awansowałam na stanowisko Szefowej.

 • Tworzyłam, rozwijałam i zarządzałam zespołami: 6 różnymi oddziałami (w tym 2 lub 3 jednocześnie). Dzięki temu zdobyłam doświadczenie w różnorodnych zespołach, wiem co “siedzi w głowie” Szefa oraz czego menadżerowie nie mówią lub obawiają się powiedzieć..

 • Przez okres prawie 10 lat rozwijałam własne kompetencje menadżerskie, a także wspierałam członków swoich zespołów w rozwoju oraz brałam udział w Programie Mentoringowym dla Dyrektorów Oddziałów Bankowych, gdzie moim zadaniem było wdrażanie nowozatrudnionych lub świeżo awansowanych Dyrektorów Oddziałów Bankowych.

 • Od 3 lat wspieram hurtownię ogrodniczą w rozwoju pracowników wszystkich szczebli (Zarządzający, Kierownicy, Handlowcy, Sprzedaż, Magazyn) poprzez działania dostosowane do indywidualnych potrzeb, coaching, usprawnianie procesów, szkolenia, programy rozwojowe.

 • Wspieram także małe i średnie firmy w rozwoju pracowników oraz menadżerów.

 • Mentor w organizacji mówców Toastmasters

Poniżej projekty, w których brałam udział/organizowałam je/zarządzałam nimi:

2022-obecnie: podcast Miękko o IT: łączymy świat twardych kompetencji IT z kompetencjami miękkimi. Na przykładach z życia pokazujemy jak umiejętne wykorzystywanie miękkich umiejętności może usprawniać projekty.

Podczas każdej rozmowy omawiamy jeden przykład z życia projektów IT, w którym napotkano na wyzwania lub trudności i zastanawiamy się jak umiejętne wprowadzenie w nim kompetencji miękkich mogłoby go usprawnić, tak aby finalny efekt był taki jak założono, aby projekty były realizowane sprawniej, efektywnej, a co za tym idzie bez użycia nadmiarowych kosztów.
 
👩🏽‍💼👨🏼‍💼 Pokazujemy jak kompetencje_miękkie, efektywna_komunikacja, odpowiednio przekazywana informacja_zwrotna wzmacniają współpracę ludzi w zespołach_projektowych.
 
➡️ Wskazujemy w jaki sposób warto się komunikować i jak dostosować język do naszego rozmówcy.
 
💻 Zwracamy uwagę na to jak świat IT może wykorzystać to efektywnej współpracy z biznesem. I jak biznes może zwracać swoje prośby czy potrzeby do działów IT, aby być dobrze zrozumianym i osiągać wspólnie założone cele.
 

2021: zaprojektowanie i wdrożenie procesu „Ocena kompetencji” w hurtowni ogrodniczej Akwedukt Sp.J. ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnej oraz cyklicznych spotkań na linii Szef-Pracownik. Projekt obejmował etapy: badanie potrzeb, arkusze kompetencji wraz z wagami, szkolenia dla Szefów i pracowników, koordynacja wdrożenia, monitoring całorocznej pracy od pierwszej oceny przez cykliczne spotkania po wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie usprawnień w kolejnym cyklu. Rola: PM.

2020: On-boarding: wdrożenie prostego i efektywnego procesu on-boardingowego w hurtowni ogrodniczej Akwedukt Sp.J. zawierającego check-listy, podział zadań i plan działania

2019-obecnie: procesy rozwojowe dla pracowników wszystkich szczebli (Zarządzający, Kierownicy, Handlowcy, Sprzedaż, Magazyn) dostosowane do indywidualnych potrzeb, coaching, usprawnianie procesów, szkolenia

2010-2019: tworzenie, rozwijanie i zarządzanie zespołami jako Dyrektor Oddziałów Bankowych. Zarządzanie 6 różnymi oddziałami: doświadczenie w różnorodnych zespołach, rozwijanie kompetencji menadżerskich, sukcesy sprzedażowe, prowadzenie jednocześnie 2-3 oddziałów, otwarcie nowego oddziału, rekrutacje, coaching, Program Mentoringowy. (Credit Agricole Bank Polska i Nest Bank)

2015: udział w projekcie „Mentor dla Dyrektorów Placówek Bankowych”: moim zadaniem było wdrażanie nowozatrudnionych lub świeżo awansowanych Dyrektorów Oddziałów Bankowych.

2015-obecnie: organizowanie/współorganizowanie eventów networkingowych

 •  „Dzień Piękna z Credit Agricole” współorganizacja z Instytutem Zdrowia i Urody Lucyna Cecuła w Grodzisku Wlkp
 • „Dzień Biegacza z Credit Agricole” współorganizacja z Grodziskim Klubem Biegacza
 • aktywny udział (stoisko, występ na scenie, zaproszenia) w evencie „Przedsiębiorcza Kobieta” w Poznaniu
 • aktywny udział (stoisko, występ na scenie, zaproszenia) w evencie „Liga Kobiet Sukcesu” w Poznaniu
 • kompleksowa organizacja uroczystego otwarcia Oddziału Bankowego Credit Agricole w Grodzisku Wlkp
 • kompleksowa organizacja uroczystego otwarcia nowej lokalizacji hurtowni ogrodniczej Akwedukt Sp.J. w Kobylnikach k. Poznania
 • koordynacja organizacji szkoleń dla klientów hurtowni ogrodniczej Akwedukt Sp.J.
 • koordynacja organizacji stoiska i udziału w Targach „Gardenia”
2018-obecnie: aktywny członek międzynarodowej organizacji mówców Toastmasters International

Każda firma rządzi się swoimi prawami, każda potrzebuje rozwiązań, które będą dopasowane do specyfiki jej działania.

Dlatego wykorzystuję doświadczenia z korporacji oraz ze współpracy z małymi firmami, a także organizacji non-profit do wyciągnięcia tego co najlepsze i najbardziej efektywne dla danej organizacji.

Na skróty

Kontakt