Miękko o IT

W cyklu podcastów łączymy świat twardych kompetencji, z których słynie branża IT z kompetencjami miękkimi, które warto wykorzystywać w każdej dziedzinie.

Naszą misją jest zainspirowanie ludzi ze świata IT pokazując, że warto wykorzystywać kompetencje miękkie w świecie znanym z twardych kompetencji.

Rozmawiamy o kompetencjach miękkich w IT.

Pokazujemy jaki wpływ mają na procesy, projekty, sukcesy i porażki.

Dajemy przykłady zastosowania kompetencji w praktyce.

Uczymy komunikacji oraz wykorzystania jej do realizacji efektywniejszych projektów.

 1. Słownik 

IT – Zespoły, podwykonawcy, ludzie znający technologie, tworzący narzędzia pracy biznesu 

Biznes – Zespoły, ludzie odpowiedzialni za bezpośrednie realizowanie misji i strategii organizacji. Biznes dba o przychody firmy, posługuje się produktami, tworzy i nadzoruje procesy.  

Projekt – z definicji są ograniczone czasowo – mają więc jasno określony początek i koniec. Przeprowadzane są zwykle w celu osiągnięcia dużych, jednorazowych efektów – często wdrożenia nowych rozwiązań czy technologii. Dlatego też właściwie każdy kolejny projekt jest unikatowy i niepowtarzalny. W każdym projekcie inny jest stan początkowy, inne cele i założenia, inaczej też mierzona jest jego pomyślność. 

Proces charakteryzuje przede wszystkim powtarzalność. Rozpisana mapa procesu co prawda pokaże jego początek i koniec, ale jest to tylko koniec jednego cyklu. W przeciwieństwie do projektu, prawidłowo przygotowany proces będzie tak samo skuteczny za pierwszym, jak i n-tym razem – tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, by od razu po zakończeniu jednego cyklu rozpocząć następny. 

Cel – Cele projektu to wszystko, co chcesz osiągnąć w momencie jego zakończenia. Może to obejmować fizyczne produkty projektu i gotowe zasoby lub realizację zamierzeń, na przykład zwiększenie produktywności czy zaangażowania pracowników. Cele projektu powinny być osiągalne, określone w czasie i wymierne. 

Kompetencje miękkie to: 

Umiejętności osobiste – czyli wszystko co dotyczy Ciebie 

 1. zarządzanie sobą w czasie 
 2. inteligencja emocjonalna 
 3. samomotywacja 
 4. asertywność 
 5. kreatywność 
 6. radzenie sobie ze stresem 

Umiejętności interpersonalne – czyli wszystko co robisz w komunikacji z innymi ludźmi 

 1. motywowanie innych do pracy 
 2. współpraca w zespole 
 3. zdolności perswazji (wywierania wpływu na ludzi) 
 4. rozwiązywanie konfliktów 
 5. autoprezentacja 
 6. delegowanie zadań 
 7. umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
 8. udzielanie informacji zwrotnej 

Zapowiedź materiału Beaty i Artura z Miękko o IT.

Zobacz zaplecze produkcji 🙂

Gotowi?

W każdy wtorek nowe odcinki!

Do zobaczenia! Do usłyszenia!

Kim jesteśmy?

markiewiczartur

Artur Markiewicz

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Świat IT nie ma przed nim tajemnic!

sobuckabeata

Beata Sobucka

HR Biznes Partner. Specjalistka ds. komunikacji. Rozwój miękkich kompetencji to jej ulubiony obszar działania!

Kontakt